Očkujeme proti chřipce.

Zájem o očkování proti chřipce v příštím roce hlaste sestře.

Chřipka je závažná infekce, která v České republice každoročně způsobí onemocnění statisíců obyvatel, a souvisí s ní v průměru téměř dva tisíce úmrtí. Virus chřipky je v době epidemie dominantním etiologickým agens ve všech věkových kategoriích, maximum počtu úmrtí je mezi seniory. Nejdůležitější metodou prevence chřipky a jejích případných závažných komplikací je očkování, jehož účinnost byla opakovaně prokázána.

Na základě odborných analýz a diskuse o situaci v Evropě je doporučeno každoroční očkování proti chřipce u těchto skupin populace:
1. starší osoby – věková skupina osob ve věku 65 let a více,
2. osoby jakéhokoli věku (včetně dětí) s chronickým stavem

Vakcinace proti chřipce je dále doporučována:
– těhotným ženám v kterékoliv fázi těhotenství a ženám, které plánují těhotenství během chřipkové sezóny,
– osobám, které zvyšují možnost nákazy rizikových skupin uvedených výše. Patří mezi ně zejména osoby, které o rizikové osoby pečují, žijí s rizikovými osobami v domácnosti, a osoby, které jsou v kontaktu s rizikovými osobami (zaměstnanci pošt, obchodů, služeb, pracovníci ve školství, dopravě,…)
– osobám, které nechtějí onemocnět sezónní chřipkou

Podle vyhlášky MZČR č. 537/2006 Sb., je nepovinné očkování proti sezónní chřipce hrazeno těmto skupinám pojištěnců:
– nad 65 let věku,
– po splenektomii nebo po transplantaci krvetvorných buněk,
– kteří trpí závažným chronickým farmakologicky řešeným onemocněním srdce a cév, nebo dýchacích cest, nebo ledvin, nebo diabetem,
– umístěných ve zdravotnických zařízeních poskytovatele dlouhodobé lůžkové péče nebo v domovech pro seniory, anebo v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo v domovech se zvláštním režimem.

Očkování chřipky pro samoplátce – 500 Kč.