Ceník

Ceník výkonů nehrazených zdravotními pojišťovnami platný od 1.1.2019.

Posudek (do zaměstnání, ŘP, zbrojní průkaz, profesní průkaz, apod.)  600 Kč
Prodloužení platnosti ŘP u důchodců 400 Kč
Potravinářský průkaz 400 Kč
Prohlídka k přihlášce ke studiu 300 Kč
Výpis z dokumentace 300 Kč
Vyplnění formuláře (zpráva) pro komerční pojišťovnu 300 Kč
Posudek o bolestném (pracovní úraz) 600 Kč
Jiný administrativní výkon nehrazený z veřejného zdravotního pojištění 300 Kč
Potvrzení 100 Kč
Odběr krve na žádost pacienta
(nezahrnuje poplatek za vyšetření dle ceníku laboratoře)
200 Kč
Aplikace očkovací látky, která nepatří mezi hrazená očkování
(nezahrnuje cenu očkovací látky)
200 Kč
Ošetření pacienta bez zdravotního pojištění u smluvní zdravotní pojišťovny 600 Kč
Školení první pomoci pro podniky apod. 1000 Kč/hod

 

Upozorňujeme, že nepožadujeme písemný souhlas u žádné námi poskytované zdravotní služby.