PŘED NÁVŠTĚVOU V ORDINACI SE TELEFONICKY OBJEDNEJTE.

Pokud máte akutní potíže, zatelefonujte nám pro bližší domluvu a event. objednání termínu.

NECHOĎTE DO ORDINACE BEZ PŘEDCHOZÍHO OBJEDNÁNÍ.

I do ordinací v Hrádku a Hevlíně je třeba se objednat!

ZEJMÉNA PACIENTI V HEVLÍNĚ TOTO PRAVIDLO STÁLE ČASTO NERESPEKTUJÍPROSÍM VÁS O OHLEDUPLNOST K OSTATNÍM PACIENTŮM I NAŠÍ PRÁCI.

Objednáváním se snažíme předejít většímu počtu pacientů v čekárně a pokud možno časově oddělit nemocné od zdravých. Ne vždy se to daří dle plánu, ale pokud se budou všichni snažit toto pravidlo respektovat, půjde to určitě lépe.
Z tohoto důvodu prosím respektujte to, že čas objednání je čas příchodu do čekárny, ne čas ošetření u lékaře.
Nikdy nedokážeme přesně odhadnout jak dlouhou dobu u lékaře bude pacient před vámi potřebovat.

V případě, že potřebujete pouze léky, zatelefonujte si o eRecept – pošleme vám ho na mobilní telefon.