V Hevlíně neordinujeme.

Ordinace v Hevlíně je od 15.3.2022 v rekonstrukci, v dané časy ordinujeme v Dyjákovicích.