PODĚKOVÁNÍ PACIENTŮM ZA SPOLUPRÁCI

Rok 2020 nebyl z pohledu lékaře ani pacienta lehký. Přinesl mnoho změn v organizaci naší práce, nutnost objednávání, oddělování zdravých pacientů od nemocných a s tím spojené obrovské množství telefonátů.

Ráda bych tímto poděkovala našim pacientům za spolupráci. Naprostá většina pacientů si zaslouží pochvalu – naše pokyny respektovali, objednávali se a hlavně díky tomu se nám dařilo zajistit, abyste nechodili do přeplněné čekárny s větším rizikem nákazy.

Tento režim zůstane zachován i do budoucna, nadále bych Vás chtěla o tento přístup požádat.

Do roku 2021 nám všem přeji zdraví a návrat k běžnému způsobu života.
I z tohoto důvodu jsme se já i pan doktor Přinosil dnes nechali naočkovat proti covidu v rámci očkování zdravotníků první linie.
Jakmile bude možná vakcinace pacientů v naší ordinaci, budu Vás na těchto stránkách informovat.

S přáním šťastného roku 2021 MUDr. Magda Kazderová.
30.12.2020