Breaking News

Poděkování

Děkujeme firmě Hříbek za dar respirátorů ze zásob firmy.
Protože zatím máme v čem ordinovat, předala jsem je kolegům lékařům, kteří tyto pomůcky neměli.

Děkujeme obci Dyjákovice za desinfekční prostředky.

MUDr. Magda Kazderová.

______